Blagajno 2017 ko

S 1. januarjem 2015 so začeli veljati novi predpisi, ki so bistveno razširili obseg oseb, ki vodijo gospodarsko kampanjo, ki bo predmet obvezne registracije v davčni blagajni bnet hs. Od samega začetka bodo morale številne enote kupiti blagajno. Ne predstavlja kratkih stroškov. Ker blagajne prodajalci dobro zavedajo, da ne glede na ceno, bodo kupci, ne bodo omejevalne cene. Zato lahko za investitorja, ki kupuje blagajno, pomeni visoke stroške. Ali veste, da so lahko podjetniki prvič, da stranka lahko povrne nakupno ceno blagajne?

Skupaj z umetnostjo. 111 par. 4 osebe, ki začnejo registracijo nakupa, in znesek davka, ki ga je treba plačati na blagajni, lahko od davka odštejejo stroške, ki so bili sprejeti za nakup vsake blagajne v višini 90% njene cene, vendar ne več kot 700 PLN.Kaj storiti, da se povrnejo stroški nakupa blagajne? Zavezanec v trenutnem subjektu mora izdati pisno obvestilo, v katerem bo obvestil o vrednosti kupljenih blagajn. Zgrajene so vodji pristojnega davčnega urada. Ustvariti jo je treba pred začetkom nakupa prodanega blaga na blagajni, ki ga pravi. Ne pozabite, da če presežemo ta čas, ne bomo dobili vrnitve, zato je vredno paziti na čas. Recimo tudi, da če imamo samo eno davčno blagajno, ne zahtevamo, da se pojavi na ločenem obrazcu - dovolj je, da jo dosežemo na obrazcu glede kraja namestitve blagajne. Verjetno se zdi očitno, vendar je treba spomniti, da bo osnova za povračilo za nakup finančne institucije potrdilo (ali drugo dokazilo o nakupu. Ohranimo ga.Kot pokazatelj vprašanja povračila stroškov nakupa blagajnika pri uspehu zavezancev za DDV? Ne pozabite, da zavezanci za DDV upajo, da bodo kupili blagajno samo v pogodbi o DDV za čas, ko so začeli evidentirati prodajo na blagajni. Zavezanec za DDV lahko pri štetju v mesečnem načinu na račun obračuna 25% (vendar ne več kot 175 PLN davka na račun v obliki presežka plačanega davka. V celotnem primeru lahko zavezanec za DDV, ki se poravna v četrtletni organizaciji, računa na 50% zneska zaradi trgovanja, čeprav ne več kot 350 PLN.