Diagnostiena naprava allegro

Kaj je kolposkop?

Kolposkop je izjemno enostavna diagnostièna naprava, ki se uporablja pri ginekolo¹kih pregledih. To je specializirano orodje, ki zaradi kombinacije visokokakovostnega optiènega sistema s posebno koaksialno osvetlitvijo daje mo¾nost temeljitega pregleda intimnih delov ¾enskega telesa, obèutljivega za napad nevarnih bolezni. S kolposkopom lahko zaslu¾ite do 400x poveèavo slike.

Kolposkop in njegova uporaba

Deeper

Kolposkop se pridobi za kolposkopijo, to je pregled povr¹ine materniènega vratu skupaj s kanalom, kot tudi vagine in vulve v smislu odkrivanja sprememb, ki lahko ka¾ejo na predkliniène oblike raka materniènega vratu. Navedeno je, da je natanènost diagnoze kolposkopa od 79 do skoraj 97% glede na njeno obliko.

Kako deluje kolposkopski pregled?

Kolposkopija je neboleè pregled, ki se izvede, ko se bolnik odzove na ginekolo¹ki stol. Na samem zaèetku pregleda zdravnik za pacienta doloèi poseben ogledni spekulum, ki omogoèa vizualizacijo vaginalnega dela materniènega vratu. Po pritrditvi se v vagino vnese spekulum s prozornimi stenami, s pomoèjo katerega se pri normalni poveèavi z intenzivno osvetlitvijo gleda na steno vagine in velikost materniènega vratu. Kolposkop s pomoèjo kamere vam omogoèa, da vpi¹ete vpra¹anje in si ga ogledate na dodatnem zaslonu, hkrati pa shranite in izdate pacientu, kdaj in za uporabo pri pripravi medicinske dokumentacije in diagnoze.