Dolznost blagajne

Vsak od zavezancev mora zabeležiti prodajo izdelkov, medtem ko je pomoč s pomočjo blagajne popolnoma seznanjena s trenutnimi, koliko podrobnih zahtev glede posesti naprav mora biti tudi izpolnjenih. Eden od teh pogojev je odgovorno izvajanje periodičnega tehničnega pregleda blagajne. Za kaj gre tudi, kdaj naj bi ga izvedli? Katere lastnosti ima davčna blagajna in tehnični pregled? O tem na

V skladu z Zakonom o DDV morajo biti blagajne predmet rednih tehničnih pregledov. Po tem datumu se je ta stopnja podaljšala. Tak pregled opravi ustrezna služba. Pred 1. decembrom 2008 so bili tehnični pregledi blagajn premaknjeni na letni rok. Praviloma trenutno zavezujoči pravni akti bi morale biti blagajne obvezne za tehnični pregled vsaki dve leti od davčne fiskalnosti ali od zadnjega pregleda. Če pa davčni zavezanec tega ne stori, lahko zanj veljajo sankcije. To med drugim vključuje podatke o naložitvi globe davčnemu zavezancu za davčni prekršek, ker se stvar neobveznosti blagajne v rednem pregledu šteje za napačno vodenje knjige. Taka utemeljitev izhaja iz tretjega odstavka 61. člena Kazenskega zakonika.Ali se pripravlja test, katerega odgovornost je opraviti tak pregled? Seveda gledanje roka v sedanjem primeru gre davkoplačevalcu, ne pa storitvi. Lastnik blagajne novitus delio bi moral službo obvestiti o takšnih potrebah na pridruženi datum pregleda. Po drugi strani pa blagajniški tehnik v skladu z 31. odst. 4 odločbe o blagajnah bi morale v 5 dneh po uradnem obvestilu opraviti obvezen tehnični pregled blagajne.Davčni zavezanec bi moral razmišljati o dejstvu, da neupoštevanje roka za obvezno pregled blagajne povzroči potrebo po vračilu popusta s sedeža nakupa. Za davčne zavezance veljajo takšne kazni, ki na ravni treh let od datuma začetka evidentiranja prodaje blaga / storitev v ustreznem roku niso predložili blagajne na tehnični pregled.Če povzamemo, je treba opozoriti, da je za izpolnitev roka za pregled odgovoren uporabnik.