Druzbeniki druzbe so dolzni vpisati v poslovni register

Vsak podjetnik ima v skladu z veljavnim računovodskim aktom namen voditi evidenco premoženja družbe. Takšna evidenca je registracija osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva podjetja so: zemljišče, trajna uporabna pravica do zemljišča, hiš in objektov, strojev, prevoznih sredstev, opreme in novih naprav, katerih število v fazi pridobitve presega znesek tri tisoč petsto luči in želi živeti skupaj ali v lasti davkoplačevalca, to je podjetja. Obveznost vpisa sredstva v register osnovnih sredstev nastopi maja, v katerem je bilo kupljeno.

https://mi-patches.eu/si/

Register osnovnih sredstev lahko obstaja v kupljenih postavkah v publikacijah o zaposlitvi, na tiskanih straneh z ustreznimi naslovi iz računalnika, na zemljevidih, izdelanih ročno z narisanimi tabelami, ali v zvezkih brez ustreznih tabel, vendar morajo vnosi vsebovati vse podatke, potrebne za registracijo. Razlog je v ročnem izpolnjevanju dokumenta, ki se uporablja v podjetju.

Osnovna sredstva se evidentirajo na podlagi dokumentov, ki povzročajo začetno vrednost vpisanih sredstev. Tabela za registracijo osnovnih sredstev mora vsebovati: serijsko številko, datum nakupa in prevzema, podatke dokumenta, ki potrjuje nakup, opis osnovnega sredstva, simbol Klasifikacije osnovnih sredstev, začetno ceno, amortizacijsko stopnjo (odvisno od let uporabe, znesek amortizacije, posodobljeno začetna vrednost, ta znesek amortizacije in datum kasacije, skupaj z razlogom za njeno uvedbo. Pri uspehu prodaje ukrepa vpišite datum prodaje, če je osnovno sredstvo uničeno, priložite poročilo o likvidaciji. Ob spominu na pravi akt mora podjetje hraniti vse dokumente, ki potrjujejo pridobitev osnovnih sredstev.