Lasje robovi miner

Moja neèakinja se ¹e posebej rad igra z lasmi, lahko jo ¾e veè dni kaplja¹, èesa¹ in namerava¹. Tako je vpletena, da lahko, da bi vse izgledalo popolno, lahko uredim eno pletenico ducat ali veèkrat, po vsem tem, ko ji prilo¾im pripomoèke za lase ali vstavim sponke za lase. Najdra¾ja ¹olska produkcija in izdelava za njih. Njena konèna kreacija, Princess Joker, je bila ¹e dodatno zabavna in zahtevala popolno prièesko in obleko. Na zaèetku jo je mama zapletla z veè pletenicami s trakovi v njih. Potem je to oèarljivo dekle rekel ne, ne, in vèasih ne. Da, pogledal bom v notranjost .... in zaèelo se je. 45 minut snemanja in modeliranja. Izgledala je lepo kot dobra kraljica. Toda, kot se dogaja z aristokrati, se je zelo hitro spremenila. Menim, da od zaèetka proizvodnje ni minilo veè kot dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila idejo, in v njenem slogu je ¹lo nekaj nièesar, kot "nieeee, res ne ¾elim, ne spomnim nièesar na aristokrata, ki je zelo njen". Izumila je novo frizuro, lase je zabila v perspektivo ohlapne koke. Seveda, kot je povedala zgoraj, imamo zdaj dogodek, v katerem so si zgradili lase, tako da je hkrati potekalo zelo gladko. Njena mama z ene in druge strani je bila vse prej.

Najbolj¹i lasni vlo¾ki za dekleta