Skrb za suhe lase

Moja sestra ljubi igranje z lasmi, lahko jo nekaj dni kapljate, èesate in ustvarjate. Tako je vpletena, da èe ¾eli vse videti èudovito, lahko petkrat naredi eno pletenico, vedno obleèe krtaèo ali jo naredi. V¹eè mu je, da se ¹ola najbolj umika in se pripravlja na njih. Njena nedavna vloga princese Joker pa je zabavna in rad bi imel popolno frizuro in obleko. V glavnem naroèilu je mama zapletla svoje majhne pletenice s pritrjenimi loki. Potem je to èudovito dekle reklo ne, ne, in ¹e vedno ne enkrat. Lep¹e bo poèakati na krajih ... in zaèelo se je. Pol ure snemanja in modeliranja. Izgledala je èudovito kot edina princesa. In ko je ostala s princesami, je premislila dovolj hitro. Brez skrbi za zadnje, je bilo pribli¾no dve uri od zaèetka seznanitve s spektaklom. Neprièakovano ... je popolnoma spremenila idejo, in v njenem govoru je bilo skoraj bolj kot "nieeee, ne ¾elim, v katerem se ne spomnim princese, kaj ji dela". Izumila je novo prièesko, zlo¾ene lase v ohlapno strukturo koke. Na sreèo, kot sem ¾e zapisal, smo zdaj zmo¾ni odrezati njene lase in tokrat je bilo tudi hitro. Njena mati na eni strani je bila od dodatnih in v nekaj minutah pripravljena.

Vezice za dekleta