Trgovina na debelo s pra iejim mesom

V trgovini na debelo z mesnimi trgovci na debelo v Krakovu, tako imenovani osve¾itev mesa ali ponarejanje datumov primernosti za uporabo in namakanje mesa v vodi. ©kandalozne prakse so novinarjem razkrili ljudje trgovcev na debelo v Krakovu, ki so oznakam z datumom veljavnosti za zastarele izdelke zamenjali z novimi, tako da bi lahko podjetje za vsako ceno prodajalo neuporabne izdelke. Domnevni postopek ponarejanja je bil oèitno le oèitna skrivnost in celo ¹efi so to vedeli, kar je spregledalo neetiène dejavnosti v zasebni tovarni mesa.

Na ¾alost se bojijo, da so opisani dele¾i praksa v moèi trgovcev na debelo z mesom, ki se potencialnim strankam zdi, da so pri nakupu ¾ivalskih proizvodov tudi vrednej¹i. Razlog za te nezasli¹ane zaposlitve je ¾elja po dobièku, vendar posledice tega hitrega vedenja nosijo potro¹niki, ki imajo namen te vzroène faze. Na ¾alost so v omenjenem skladi¹èu z visokim mesom morda obstajale tudi veèje sanitarne pomanjkljivosti. Del hrane, ki jo je izdal obrat, so nosili v notranjosti, ki ni ustrezala nobenim higienskim standardom, kjer je plazila s patogeni bakterijami in bakterijami.

Tak¹ne napake obièajno tolerirajo nepo¹teni trgovci na debelo, saj si podjetniki ¾elijo ostati na trgu, ne glede na zdravje ljudi, ki jedo pripravljene izdelke. Lastniki trgovcev na debelo v Krakovu zanikajo ¹kandalozna poroèila, ki trdijo, da je zato perfidno ma¹èevanje nezadovoljnih ali odpu¹èenih delavcev. Ker je to predvsem v trenutnih razmerah, je te¾ko jasno povedati, katera perspektiva konflikta govori resnico. Preiskavo o tej obèutljivi zadevi je opravil Sanepid, ki deluje na celotno nesreèo, zato predlagamo veèjo previdnost pri nakupu mesnih izdelkov.