Za eitno in delovno ozemljitev

Veliko ljudi se preseneèa, ali se nakup rezalnika izplaèa. Hoèem vse, od tega, ali bo dejansko uporabljeno. Èe rezalnik ugotovi, da je to le ¹e ena naprava, ki krasi kuhinjski pult, ga nehajte kupovati. V uspehu, ko cenimo udobje, medtem ko v kuhinji pre¾ivimo precej èasa, pripravljamo jedi in sladice, potem obstaja alternativa!

Slicer je sanjska mo¾nost za obièajen no¾. Zaradi tega bomo kruh narezali na isti debeli rezini v samo nekaj sekundah. Enako velja za hladne meso in sire - enostavno in primerno, predvsem pa estetsko. To ne zgleda vedno tako, èe sta v stroki le rezalna deska in no¾.

Najpomembnej¹i dejavnikiNajpomembnej¹e toèke rezalnika so vrteèe se rezilo s predlogom za prilagoditev debeline reza, podajalnika in telesa. Rezila so lahko lahka ali nazobèana. Prve so idealne za rezanje sirov in mesa, namazane pa so univerzalne. Idealno bi bilo, èe so rezila izdelana iz kaljenega jekla, ker so bolj trpe¾na. Kar se tièe telesa rezalnika, lahko izberemo tiste iz navadnega nerjavnega jekla ali titana ali celo plastièno ohi¹je - plastiko je dovolj za gospodinjske namene. Ta velja za podajalnik. Èe je smiselno, da napravo uporabljamo pogosto, izberite jekleno, medtem ko bo plastièni pladenj delal za ¾enske, ki bodo redkeje jedle. Prav tako morate paziti, da je rezalnik pritrjen na potiskalnik - brez njega smo izpostavljeni ne le nekaj natanènim rezanjem, ampak predvsem izgubi prstov.

http://si.healthymode.eu/perle-bleue-visage-care-ucinkovita-krema-proti-gubam/

Poleg osnovne opreme proizvajalci pogosto pristopajo k drugim zanimivim pripomoèkom. Eden od njih je pladenj za narezane rezine - zahvaljujoè temu je rezanje bolj higiensko, in mimogrede imamo nekaj èi¹èenja. ©e en zanimiv okus je brusilnik za no¾e ali ¹katla za shranjevanje kablov.

Je rezalnik mo¾nost?Tak¹en domaèi naèin obièajno stane 150-400 PLN. Na trgu so tudi vgrajeni rezalniki, njihova cena pa se giblje med 500 in 1500 PLN. Napredna oprema, namenjena predvsem trgovinam in gastronomskim objektom, je hitri stro¹ek, ki zna¹a 2000-5000 PLN. In jih enostavno kupite, ko jih pretvorite v shranjeni èas.