Zajtrk lchf

Zajtrk je najpomembnej¹i obrok v ritmu dneva. Veliko govori o velikem slogu bivanja in je znaèilen po pomembnosti rednega ¾ivljenja v sistemu dneva. Toda zajtrk je zjutraj glavni ponudnik energije za sistem. Pijaèe iz najbolj nadzorovanih in zau¾itih zajtrkov so mladi kruh. Nato je bil rezalnik za kruh pogost kuhinjski aparat.

Zdaj lahko v kru¹ni peèi enostavno nare¾ete kruh na cele rezine. Nekateri pa raje kupujejo celo ¹truco kruha, medtem ko jo razkosajo pred zajtrkom. Oèitno je, da kruh ostane sve¾ dlje. Èeprav se hi¹ni rezalnik pogosto ne najde v prostorih, ga vedno uporabljajo predvsem na¹i predniki. Njen poudarek je ¹e vedno visok v pekarnah, saj se vsak dan, v velikih kolièinah, uporablja.

Member XXL

Rezalnik je dragocena naprava za rezanje narezkov in sira v hrani. Prodajalka pogosto kupi klobaso kot dokaz, da bi jo dobila v kosu ali narezana. Mo¹ki imajo razliène preference, vendar mnoge ¾enske radi kupujejo ¾e narezane izdelke, ker so rezine vedno visoke in odliène za sendviè. Ne vedo, kako rezati tako visoko, ko so na rezalniku.

Tudi rezine kruha, tanko narezano meso in sir so hranljivi zajtrk, ki ga je treba jesti vsak dan. Da bi sendviè zaèinili in telesu priskrbeli vitamine, je treba v sendviè narezati sve¾o zelenjavo, kar dokazuje, da je paradi¾nik, kumara ali paprika. Zelenjave ni treba narezati na rezalnik. Rezanje z no¾em nima nobenih te¾av. Zelenjava ne ¾eli biti redko rezana. So vir dragocenih vitaminov.

Èasi, ko se je rezalnik uporabljal dnevno v blokih, so minili, vendar je njegova uporaba vedno znana v pekarnah in trgovinah z ¾ivili.